Pozor na oxid uhoľnatý, jeho únik sa môže skončiť tragicky

Viete, že zrejme najviac otráv v histórii ľudstva spôsobil oxid uhoľnatý? Únik tohto neviditeľného plynu bez chuti a zápachu sa pritom často končí tragicky aj dnes.

Dôvod je jednoduchý. Na Slovensku, najmä na vidieku, stále veľa domácností kúri výhradne drevom a uhlím. Pri ich spaľovaní môže, aj keď zriedka, dochádzať k nebezpečnému úniku oxidu uhoľnatého. Podobný osud však môže postihnúť aj domácnosti s plynovým kotlom či bojlerom.  

Jedovatosť plynu oxidu uhoľnatého spočíva v tom, že sa viaže na krvinky 240-krát ľahšie ako kyslík, a tým sa krv odkysličuje. Následky pre ľudské telo závisia od koncentrácie, ktorá sa vyjadruje v časticiach na milión (ppm), a od dĺžky vystavenia.

Niekedy sa otrava mylne zamieňa za príznaky chrípky. Vysoká koncentrácia oxidu uhoľnatého pritom môže spôsobiť až smrť.

Pri trvalom vystavení slabej koncentrácii tohto neviditeľného toxického plynu, okolo 100 ppm, sa objavujú slabé bolesti hlavy a sčervenanie kože.

Ak je však človek vystavený, hoci len minútu až dve, koncentrácii tohto neviditeľného plynu bez zápachu medzi 5 000 až 10 000 ppm, vtedy môže dôjsť až k zastaveniu dýchania.

Chrániť domácnosť a rodinu pred niečím, čo nie je vidieť ani cítiť, je veľmi ťažké. Navyše štatisticky k väčšine otráv oxidom uhoľnatým dochádza večer a v noci, teda práve vtedy, keď oddychujeme alebo spíme.

Prevencia pred otravou oxidom uhoľnatým je pritom veľmi jednoduchá. Zbytočnej tragédii predídete tým, že do miestností, kde spíte a prípadne aj do tých, kde kúrite, namontujete alarm na oxid uhoľnatý od tradičného dodávateľa energií Východoslovenskej energetiky. Na prítomnosť nebezpečného plynu vás upozorní vizuálne aj zvukovo.    

VSE alarmy nasadila napríklad v Krajnej Porúbke, kde v spolupráci s obcou vytvorila jedinečný spánkový rezort.